Dbamy o równy
dostęp do
usług publicznych.

Każdego dnia wkładamy mnóstwo wysiłku w to, by zapewnić osobom głuchym dostęp do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.

O nas - StartDialog.pl
StartDialog

Od potrzeby do rozwiązania

Znamy realne potrzeby środowiska osób głuchych i dlatego wiemy, jak wyjść im naprzeciw. Jesteśmy łącznikiem, dzięki któremu nawiązują szerszy kontakt ze społeczeństwem i są w stanie załatwić bieżące sprawy w prosty sposób — bez przeszkód, barier komunikacyjnych i stresu.

O nas - StartDialog.pl
O nas - StartDialog.pl

Siłą StartDialog.pl są ludzie

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani tłumacze i lektorzy z ogromnym sercem do tego co robią. To kadra zaangażowana w nieustanne podnoszenie kwalifikacji z zakresu polskiego języka migowego. Ponadto na co dzień współpracujemy z ekspertami z zakresu PJM, kultury głuchych i programu Dostępność +. Pod ich okiem udoskonalamy swoje usługi. Jeśli można coś zrobić lepiej, to my na pewno to zrobimy.
O nas - StartDialog.pl

Poznajemy świat i kulturę głuchych

Zdobywamy nie tylko kwalifikacje, ale przede wszystkim praktyczną wiedzę na temat kultury głuchych. Każdego dnia zagłębiamy się w świat ich znaków, który jest nieznany dla osób słyszących.
O nas - StartDialog.pl

Usuwamy bariery

Wprowadzamy usprawnienia, dzięki którym placówki są przystosowane do obsługi osób głuchych i pozwalają im na samodzielne rozwiązywanie spraw — na równi z innymi.
pexels-photo-6321238
O nas - StartDialog.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

Wprowadzamy nowe standardy obsługi — w gminach, szkołach, żłobkach, aptekach czy szpitalach. Pomagamy podmiotom otworzyć się na potrzeby głuchego klienta i spełnić wymogi narzucone przez program Dostępność +. Nasza kadra przeprowadziła wiele szkoleń, ucząc obsługi głuchych. Łamiemy dyskomfort osób głuchych, ale i bezradność pracowników, którzy nie są w stanie samodzielnie obsłużyć klienta głuchego — nawet w podstawowym zakresie.

Instytucje po wdrożeniu naszych rozwiązań poszerzyły grono o klientów głuchych. Są w stanie zapewnić sprawną obsługę — bez zakłócenia bieżącej pracy, stresu po obu stronach, ponownych wizyt w urzędzie czy godzinnego oczekiwania na tłumacza.

Nasza technologia skraca do minimum czas potrzebny na połączenie z tłumaczem języka migowego. Każdego dnia wkładamy mnóstwo wysiłku w to, by zapewnić osobom głuchym, dostęp do usług publicznych na równi ze słyszącą częścią społeczeństwa.

Swoją wiedzą dzielimy się w serwisach branżowych, radio i telewizji. Jesteśmy dumni, że nasz głos w tym środowisku ma znaczenie.

Czy mamy zająć się kwestią dostępności również w Twojej placówce?

O nas - StartDialog.pl

Eksperci, doświadczenie i jakość usług

liczby mówią same za siebie
0

Profesjonalnych tłumaczy i lektorów PJM

0 +

godzin przeprowadzonych tłumaczeń

0 %

Zadowolonych klientów

Jaka jest nasza misja?

Dlaczego stworzyliśmy StartDialog?

Zrzut ekranu 2022-06-22 o 10.24.24
green-play-button-png

Co mówią o nas nasi klienci?

pexels-photo-6321231
play-button
dowiedz się więcej o tłumaczu migowym live

Przeczytaj nasze FAQ

Ustawa o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada obowiązki określone w ustawie w szczególności na podmioty publiczne. Jednak, także przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe mają dążyć w prowadzonej działalności do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Warto mieć też na uwadze, że zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy, który wszedł w życie 06.09.2021 r., w przypadku gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje, na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym, zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w tej umowie.

Ustawodawca przewidział maksymalną wartość grzywny oraz maksymalną łączną wartość łącznie nałożonych grzywien z tytułu tej samej skargi:

  • 10 tys. i 50 tys. zł dla osób fizycznych,
  • 50 tys. i 200 tys. zł dla pozostałych podmiotów, w tym osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)

Grzywna w stosunku do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej może wynosić max 50 tys. zł i może być nakładana kilkakrotnie.

Każdy klient usługi Tłumacz migowy live otrzyma od nas Box StartDialog, który będzie zawierał pakiet narzędzi niezbędnych do realizacji usługi na wskazanych przez klienta stanowiskach pracy. Box StartDialog będzie zawierał przede wszystkich tabliczkę informacyjną z kodem QR umożliwiającym połączenie się z tłumaczem migowym PJM oraz naklejki z logiem projektu i łapką z hasłem “dostępni dla głuchych”.

Wdrożenie Tłumacza migowego live nie wymaga od klienta integracji technologicznej i angażowania w tym celu dodatkowych środków finansowych i zasobów ludzkich. System IT, na którym bazujemy pozwala nam świadczyć usługę w bardzo łatwy i intuicyjny sposób, ponieważ połączenie z tłumaczem migowym uzyskujemy, dzięki zeskanowaniu kodu QR i  po potwierdzeniu połączenia.

Każde połączenie z Tłumaczem migowym live będzie wymagało autoryzacji polegającej na przedstawieniu tłumaczowi migowemu PJM numeru ID lub zaszyfrowanego hasła (w zależności od ustaleń z klient podczas podpisywania umowy) przypisanego do danego stanowiska pracy. Pozwoli to rzetelnie realizować usługę  bez względu na to kto inicjuje połączenie z naszym tłumaczem migowym PJM.

Połączenie z Tłumaczem migowy live może zostać zainicjowane zarówno przez pracownika naszego klienta, jak i osobę głuchą posiadającą urządzenie umożliwiające zeskanowanie kodu QR widoczne na tabliczce informacyjnej. Jednocześnie należy pamiętać, że każde połączenie wymaga autoryzacji, której może dokonać wyłącznie pracownik naszego klienta.

Jeśli limit zrealizowanych połączeń przewidziany w ramach posiadanego pakietu skończył się Państwu przed upływem umowy to wystarczy skontaktować się ze StartDialog i poprosić o ofertę na  dodatkowy pakiet połączeń. Wówczas prosimy o przygotowanie informacji nt. oczekiwanej liczby dodatkowych połączeń jaką Państwo przewidują do zrealizowania do końca umowy.

O nas - StartDialog.pl
ZAUFALI NAM

Wypowiadaliśmy się dla

O nas - StartDialog.pl

Wypełnij bezpłatną ankietę i sprawdź czego potrzebujesz